Harman Patil (Editor)

The Legend of Mi Yue

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
6.2
/
10
1
Votes
Alchetron6.2
6.2
1 Ratings
100
90
80
70
61
50
40
30
20
10
Rate This

Rate This

Directed by  Zheng Xiaolong
First episode date  30 November 2015
Number of episodes  81
Language  Standard Mandarin
6.2/10 IMDb

Opening theme  Full Moon by Chen Sisi
Also known as  Mǐ Yuè Zhuàn
Director  Zheng Xiaolong
Cast  Yi Sun
The Legend of Mi Yue wwwglobaltimescnPortals0attachment20152015

Genre  Historical, romantic comedy
Based on  Miyue Zhuan by Jiang Shengnan
Written by  Jiang ShengnanWang XiaopingHunter Huey
Starring  Sun LiLiu TaoAlex FongHuang XuanGao Yunxiang
Similar  Empresses in the Palace, Nirvana in Fire, The Imperial Doctress, The Journey of Flower, Go Princess Go

The Legend of Mi Yue 04 Engsub (Betty Sun, Tamia Liu, Alex Fong,Huang Xuan)


The Legend of Mi Yue (Chinese: 羋月傳; pinyin: Mǐ Yuè Zhuàn) is a 2015 Chinese historical drama based on Jiang Shengnan's novel with the same name. It originally aired in 2 episodes daily on Beijing TV and Dragon TV, Monday through Sunday from 19:35 to 21:00. It was directed by Zheng Xiaolong and stars Sun Li, Liu Tao, Alex Fong, Huang Xuan, and Gao Yunxiang. The series tells the story of Mi Yue (Queen Dowager Xuan), the first stateswoman in the history of China.

Contents

The Legend of Mi Yue Mi Yue Legendary Woman Behind Chinas 1st Imperial Dynasty All

Synopsis

The Legend of Mi Yue The Legend of Mi Yue Drama for Gents

 • 338 BC: birth of Mi Yue, daughter of King Wei of Chu
 • 329 BC: King Wei dies, King Huai ascends to throne
 • 311 BC: King Huiwen of Qin dies
 • Main

  The Legend of Mi Yue The Legend of Mi Yue Impresses with Political Biopic

 • Sun Li as Queen Dowager Xuan (Mi Yue)
 • Liu Chutian as 4-5 year-old Mi Yue
 • Li Jing'er as 7-8 year-old Mi Yue
 • Chai Wei as 12-13 year-old Mi Yue
 • Liu Tao as Queen Huiwen (Mi Shu)
 • Li Nini as Six year-old Mi Shu
 • Hao Yilin as Eight year-old Mi Shu
 • Alex Fong as King Huiwen of Qin (Ying Si)
 • Huang Xuan as Lord Chunshen (Huang xie)
 • Gu Haofeng as Ten year-old Huang Xie
 • Ding Nan as Fifteen year-old Huang Xie
 • Gao Yunxiang as Zhai Li
 • Other


 • Ma Su as Wei Yan (Madam Wei)
 • Xu Fanxi as Mi Yin
 • Sun Chenxi as 8 year-old Mi Yin
 • Winston Chao as King Wei of Chu (Mi Shang)
 • Jiang Hongbo as Queen Wei of Chu
 • Cao Zheng as King Huai of Chu (Mi Huai)
 • Zhu Yilong as King Zhaoxiang of Qin (Ying Ji)
 • Zhao Lixin as Zhang Yi
 • Sun Qian as Madam Xiang
 • Jiang Xin as Consort Ju
 • He Dujuan as Wei Meiren
 • Cao Zheng as Mi Huai
 • Cao Wenyan as Madam Mi
 • Zhu Yilong as Ying Si
 • Ba Tu as King Wu of Qin (Ying Dang)
 • Song Jialun as Chu-Li Zi (Ying Ji, Ji of Chu-Li)
 • Li Junyi as Kui Gu (aunt Kui)
 • Yuan Zhibo as Zhengxiu
 • Lan Xi as Fan Shaoshi
 • Yin Xu as Wei Liangren
 • Xiao Hui as Tang Furen
 • Wei Yi as Wei Shaoshi
 • Tao Hui as Guo Meiren
 • Xu Baihui as Meng Zhao
 • Liu Yijun as Tang Mei
 • Ma Sichun as Wei Yi
 • Zhang Xiaoheng as Su Qin
 • Su Hang as Mi Heng
 • Li Hongliang as Mi Rong
 • Zhang Junhan as Wei Ran
 • Zeng Hongchang as Bai Qi
 • Jin Tiefeng as Gan Mao
 • Mao Junjie as Meng Ying
 • Li Beilei as Dai Mao
 • Shi Chunling as Nu Yizhi
 • Xu Wenguang as Mu Jian
 • An Xiaoge as Mu Xin
 • Gong Zheng as Yong Rui
 • Zu Feng as Qu Yuan
 • Cao Weiyu as Gongsun Yan
 • Chi Jia as Ying Hua
 • Shi Jingming as Shang Yang
 • Li Junfeng as Sima Cuo
 • Sun Boyang as Meng Ao
 • Jiang Feng as Jin Shang
 • Hai Zi as Hu Wei
 • Niu Baojun as Guo Huai
 • Song Chuyan as Du Jin
 • Xue Yongyu as Ying Tong
 • Cheng Guodong as Li Mi
 • Sun Yi as Mi Yao
 • Sun Shuaihang as Zhao Yang
 • Production

  The Legend of Mi Yue MyReviewBackground Legend of Mi Yue 2015 TV Series Historical

  Filming started on September 6, 2014 and ended on 29 January, 2015. The television series took place in Inner Mongolia, Zhuzhou, Beijing Expo Park, Xiangshan, and Hengdian World Studios.

  Music

 • Open theme
 • Full Moon by Chen Sisi
 • Endtheme
 • Beauty Is A Dream by Henry Huo
 • West Wind by Alu Azhuo
 • Broadcast

  The Legend of Mi Yue The Legend of Mi Yue Drama for Gents

  It started broadcasting on Beijing Television on November 30, 2015. It started broadcasting on Anhui Television on December 8, 2015. It will start broadcasting on Jiangsu Television and Liaoning Television on December 30, 2015. It will start broadcasting in Taiwan in June 2016.

  References

  The Legend of Mi Yue Wikipedia