Neha Patil (Editor)

Secret History of Empress Wu

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Also known as
  
'Wu Zetian Mishi'

First episode date
  
5 November 2011

Number of episodes
  
50

Language
  
Standard Mandarin

Opening theme
  
She Wo Qi Shei (舍我其谁)

Genre
  
Historical Fiction

Secret History of Empress Wu httpsuploadwikimediaorgwikipediaenthumb0

Written by
  
Zhao RuiyongWang BiaoZhou SuLuo Ye

Directed by
  
Cheng FengCo-directors:Wang XiangweiZhang BinDeng WentingXu XiaolongZhang Hui

Presented by
  
Ouyang ChanglinZhao RuiyongZhang HualiLiu XiangqunLiu Yuping

Starring
  
Yin TaoLiu XiaoqingSiqin GaowaYu ShaoqunWinston ChaoTang GuoqiangXu HuangliZheng ShuangGillian ChungQin HailuJiang LinjingLiu PeiqiGuo QimingLei Lei


Similar
  
The Empress of China, Wu Zetian (1995 TV series), Lady Wu: The First Empress

Secret History of Empress Wu, also known as Wu Zetian Mishi, is a Chinese television series based on the life of Wu Zetian, the only woman in Chinese history to assume the title of Empress Regnant. The series was directed by Cheng Feng and starred three actresses — Yin Tao, Liu Xiaoqing and Siqin Gaowa — as Wu Zetian, each playing the empress at a different stage of her life. It was first broadcast in mainland China on Hunan Satellite TV on 5 November 2011.

Contents

Cast

 • Yin Tao as Wu Zetian (young adult)
 • Liu Xiaoqing as Wu Zetian (middle age)
 • Siqin Gaowa as Wu Zetian (old age)
 • Yu Shaoqun as Emperor Gaozong (young adult)
 • Winston Chao as Emperor Gaozong (middle age)
 • Tang Guoqiang as Emperor Taizong
 • Xu Huangli as Princess Taiping (teenage)
 • Zheng Shuang as Princess Taiping (adult)
 • Gillian Chung as Shangguan Wan'er
 • Qin Hailu as Lady of Han
 • Jiang Linjing as Empress Wang
 • Liu Peiqi as Shangguan Yi
 • Guo Qiming as Xu Jingzong
 • Lei Lei as Li Xian
 • Kathy Yuen as Helan Minyue
 • Shen Junyi as Zhangsun Wuji
 • Li Na as Consort Xiao
 • Zhou Xuan as Li Hong (young)
 • Yuan Jiabao as Li Hong (adult)
 • Wang Hao as Li Xian (Emperor Zhongzong)
 • Tian Yupeng as Li Dan
 • Liu Changde as Helan Minzhi
 • Chen Jiming as Di Renjie
 • Yang Hongwu as Pei Yan
 • Zhang Bojun as Li Yifu
 • Ding Chong as Deguan
 • Ren Xihong as Wu Shihuo
 • Chen Bing as Chu Suiliang
 • Lu Xiaojuan as Princess Danyang
 • Li Tingzhe as Zhao Daosheng
 • Hu Gaofeng as Luo Binwang
 • Bai Jincheng as Wang Fusheng
 • Dong Yanlin as Xu Jingye
 • Wu Youxi as Eunuch Liu
 • Yang Yijia as Pei Wanying
 • Ding Jialan as Wei Lian'er
 • Production

  The series was co-produced by Hunan Broadcasting System, Hunan Satellite TV, and Zhejiang Changcheng Film and Television Media Group, with a budget of 60,000,000 yuan. Shooting started on 18 February 2011 and ended on 6 May in the same year. Filming locations include Wuxi and Hengdian World Studios.

  References

  Secret History of Empress Wu Wikipedia