Supriya Ghosh (Editor)

Da Tang Fu Rong Yuan

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Directed by
  
Zhou Xiaowen

Network
  
Director
  
Zhou Xiaowen

First episode date
  
2007

Number of episodes
  
30

Cast
  
Da Tang Fu Rong Yuan Da Tang Fu Rong Yuan Starring Zhao Wen Xuan Fan Bing Bing and Ji

Written by
  
Nangong Bo (original story)Jiang Qitao (screenwriter)

Presented by
  
Yan YiyunDuan Xiannian

Starring
  
Fan BingbingWinston Chao

Opening theme
  
Chushui Furong (出水芙蓉) performed by Tan Jing

Ending theme
  
1. Hua Zhi Mei (花之魅) performed by Fan Bingbing2. Huixiang (回想) performed by Yan Yige

Genres
  
Historical drama, Historical period drama, Romance Film


Similar
  
Women of the Tang Dynasty, The Legend of Yang Guifei, Tang Ming Huang (TV series)

Mv of tv series da tang fu rong yuan


Da Tang Fu Rong Yuan is a Chinese television series based on a novel by Nangong Bo (南宫博) about the romance between Emperor Xuanzong of the Tang dynasty and his consort Yang Yuhuan. The series was directed by Zhou Xiaowen and starred Fan Bingbing and Winston Chao. It was first broadcast on CCTV-8 in mainland China in 2007.

Contents

Cast

Da Tang Fu Rong Yuan Da Tang Fu Rong Yuan Starring Zhao Wen Xuan Fan Bing Bing and Ji

 • Fan Bingbing as Yang Yuhuan
 • Winston Chao as Emperor Xuanzong of Tang
 • Ma Lun as Gao Lishi
 • Wei Wei as Xie A'man
 • Ji Ning as Li Mao
 • Zhang Zhihong as Li Linfu
 • Zhang Tong as Yang Guozhong
 • Zhang Jingdong as Li Heng
 • Zang Jinsheng as An Lushan
 • Liu Lei as Consort Wu
 • Yue Yue as Yang Yi
 • Li Xiumeng as Peng Bo
 • Gao Yalin as Li Fuguo
 • Yu Fei as Gao Shang
 • Xu Dongsheng as Li Ying
 • Zeng Qiusheng as Zhang Jiuling
 • Wang Yuzhang as Yang Xuanji
 • Li Xiaofeng as Ji Wen
 • Zhao Bo as Wu Wenchen
 • Zhang Tielin (guest star) as Li Bai
 • Xie Jintian as Princess Yuzhen
 • Wan Meixi as Princess Xianyi
 • Cui Jian as Yang Hui
 • Ren Mingsong as Consort Wei
 • Liu Hui as Wei Laixin
 • Zhao Yong as Wei Jian
 • Zhao Yaodong as Li Shizhi
 • Zhao Zhongwei as Huangfu Weiming
 • Wang Anqing as Lu Buchu
 • Guo Wenxue as Wang Zhongsi
 • Zhang Yu as Chunshun

 • Da Tang Fu Rong Yuan httpsuploadwikimediaorgwikipediaen77aDa

  Da Tang Fu Rong Yuan Da Tang Fu Rong Yuan ep11 clip A YouTube

  Da Tang Fu Rong Yuan Da Tang Fu Rong Yuan clip 18 YouTube

  Da Tang Fu Rong Yuan Da Tang Fu Rong Yuan clip 21 YouTube

  References

  Da Tang Fu Rong Yuan Wikipedia


  Similar Topics