Sneha Girap

Carmen Blanco

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  Carmen Blanco

Carmen Blanco

Tennis video carmen blanco


Carmen Blanco (Lugo, Galicia, Spain, 1954) is a Spanish feminist writer and activist. She is Professor of Galician Literature at the University of Santiago de Compostela. With Claudio Rodriguez Fer she coordinates the intercultural and libertarian journal Unión Libre. Cadernos de vida e culturas and the Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo.

Contents

Carmen Blanco Carmen Blanco Wikipedia la enciclopedia libre

Jingle carmen blanco style candidata alcalde de ninhue


Essays

 • Conversas con Carballo Calero (Vigo, Galaxia, 1989)
 • Literatura galega da muller (Vigo, Xerais, 1991)
 • Carballo Calero: política e cultura (Sada, Do Castro, 1991)
 • Escritoras galegas (Santiago de Compostela, Compostela, 1992)
 • Libros de mulleres (Vigo, Do Cumio, 1994)
 • O contradiscurso das mulleres (Vigo, Nigra, 1995, El contradiscurso de las mujeres, Vigo, Nigra, 1997)
 • Nais, damas, prostitutas e feirantas (Vigo, Xerais, 1995)
 • Mulleres e independencia (Sada, Do Castro, 1995)
 • Luz Pozo Garza: a ave do norte (Ourense, Linteo, 2002)
 • Alba de mulleres (Vigo, Xerais, 2003)
 • Sexo e lugar (Vigo, Xerais, 2006)
 • María Mariño. Vida e obra (Vigo, Xerais, 2007)
 • Casas anarquistas de mulleres libertarias (A Coruña-Santiago de Compostela, CNT, 2007)
 • Uxío Novoneyra (Vigo, A Nosa Terra, 2009)
 • Novoneyra: un cantor do Courel a Compostela. O poeta nos lugares dos seus libros (Noia, Toxosoutos, 2010)
 • Feministas e libertarias (Santiago de Compostela, Meubook, 2010)
 • Poetry

 • Estraña estranxeira (A Coruña, Biblioteca Virtual Galega, 2004)
 • Un mundo de mulleres (Biblos, 2011)
 • Lobo amor (Unión Libre, 2011)
 • Prose

 • Vermella con lobos (Vigo, Xerais, 2004)
 • Atracción total (Vigo, Xerais, 2008)
 • Edition and introduction

 • Xosé Luís Méndez Ferrín, Con pólvora y magnolias (Vigo, Xerais, 1989)
 • Uxío Novoneyra, Os eidos (Vigo, Xerais, 1990)
 • Ricardo Carvalho Calero, Uma voz na Galiza (Barcelona, Sotelo Blanco, 1992)
 • Luz Pozo Garza, Códice Calixtino (Vigo, Xerais, 1992)
 • Luz Pozo Garza, Historias fidelísimas (Ourense, Linteo, 2003)
 • Luz Pozo Garza, Memoria solar (Ourense, Linteo, 2004)
 • Extranjera en su patria. Cuatro poetas gallegos. Rosalía de Castro. Manuel Antonio. Luís Pimentel. Luz Pozo Garza (Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 2005)
 • Día das Letras Galegas 2007. María Mariño Carou (Universidade de Santiago de Compostela, 2007)
 • References

  Carmen Blanco Wikipedia


  Similar Topics
  City Streets (film)
  Yumi Adachi
  Ayyappa Masagi
  Topics