Siddhesh Joshi (Editor)

Vengeful Heart

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
7/101 Votes Alchetron
7
1 Ratings
100
90
80
71
60
50
40
30
20
10
Rate This

Rate This

Director  Victor Vu
Duration  
Music director  Christopher Wong
Country  Vietname
7/10 IMDb

Genre  Horror, Thriller
Running time  1h 37m
Cinematography  Nguyen KLinh
Language  Vietnamese
Vengeful Heart movie poster
Release date  February 2014 (2014-02)
Initial release  February 14, 2014 (Vietnam)
Cast  Thai Hoa (Cu Hù), Quý Bình (Tâm), Tú Vi (Ph??ng), Nhã Ph??ng (Linh), Bach Hoang (S?n), Kim Xuan (m? Ph??ng)
Similar movies  Related Victor Vu movies

Vengeful heart qua tim mau official trailer 2014 hd


Vengeful Heart (Vietnamese: Quả tim máu) is a 2014 Vietnamese horror film directed by Victor Vũ. It was released on February 2014.

Contents

Vengeful Heart httpshorrorpediadotcomfileswordpresscom2015

Cast

 • Nhã Phương as Linh
 • Thái Hòa as Cu Hù
 • Quý Bình as Tâm
 • Hoàng Bách as Sơn
 • Tú Vi as Phương
 • Kim Xuân as Mrs. Lê
 • Nancy Nguyễn as Hồng
 • Văn Tùng as Mr. Sáu Dũng
 • Mã Trung as Mr. Phong
 • Vy Minh as Nurse
 • Reception

  The film grossed 91 billion đồng (US$4.3m) in Vietnam. It's the highest-grossing Vietnamese film in 2014.

  References

  Vengeful Heart Wikipedia
  Vengeful Heart IMDb Vengeful Heart themoviedb.org


  Similar Topics
  Super Inday and the Golden Bibe
  Linda Barlow
  Caroline Millar
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L