Trisha Shetty (Editor)

Southern Kurdish alphabet

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit

The Kurdish varieties mostly are written in either of two alphabets: a Latin alphabet introduced by Jeladet Ali Bedirkhan in 1932 (Bedirxan alphabet, or Hawar after the Hawar magazine), and an Perso-Arabic-based Sorani alphabet, named for the historical Soran Emirate of the present-day Iraqi Kurdistan.

Contents

While the Latin script is dominating Kurdish mass media everywhere; the Sorani script is just confined in Iraq and Iran. Two additional alphabets, based on the Armenian and Cyrillic scripts, were once used in Soviet Armenia.

Kirmaşanî latîn alphabet

Kirmaşanî (Kermashani) is the Southern branch of Kurdish language. Kirmaşanî uses Hawar alphabet with some modifications. Hawar alphabet has 31 letters but Kirmaşanî alphabet has 33 letters. The difference between the two alphabets goes back to the phonological differences between Kurmanji and Kirmaşanî. While Kirmaşanî has the extra letters ł, ň, ř and ü, it lacks ê and o.

A sample text written in Kirmaşanî latîn alphabet

 • Şîr küey
 • Şîr küey ya Pûma canewer gewreyg e ki zûrim le küeyl xuarîn Kanada û Amrîkay Xuarîn jyey. Şîr küey canewer gwandarîg e le xîzan pişî. Bîcge le wextîg minał e û ha lay dałigî baqî imrî we tenya jyey. Şîr küey hem xas tüenî wegerd dewrgird xuey dabay û hem îş xas tüenî le şew ya řûj şikar bikey. Pûma pay zûrdarîg dîrî ki hem eřa girdin şikar xas e û hemîş tüenî ta 6 mitir baz biwey.

  Pûma canewer gûştxuerîg e bełam tenya eřa zinî menin canewereyl tir şikar key. Pûma zûrim canewereyl büçigîg cûr müş, mel, mahî û xerûşk xuey bełam eger bikefî e desî pespûłeylîg îş cûr kawiř û bizin şikar key. Puma eřa şikar kirdin xuey le naw dar û bincig şarîew û wextîg we şikaregey nizîkew bû peřîe kûłî û ya wegerd çepük milî şiknî ya qep keye milî û xinkinîdey.

  Herçen puma xuey canewer şikarçîg e bełam eger wexatir nexueşî ya zexmî bîn bîhazew bû tüenî bû e şikar şikarçîeyl gewreyg cûr xirs û gurg ya tenanet pûmayl tirek. Î canewere dewrgird 12 sał jyey bełam biřîg le lîan ta 25 sał îş jyen.

  References

  Southern Kurdish alphabet Wikipedia


  Similar Topics
  Namibia: The Struggle for Liberation
  Mika Akino
  Carol Iovanna
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L