Harman Patil (Editor)

South African Regional Football Associations

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit

There are 52 regional Football Associations in South Africa.

Contents

Eastern Cape Province

 • Alfred Nzo
 • Amathole
 • Cacadu
 • Chris Hani
 • Nelson Mandela Bay
 • OR Tambo
 • Ukhahlamba
 • Free State (province)|Free State Province

 • Fezile Dabi
 • Lejweleputswa
 • Motheo
 • Thabo Mofutsanyana
 • Xhariep
 • Gauteng Province

 • Ekurhuleni
 • Johannesburg
 • Metsweding
 • Sedibeng
 • Tshwane
 • West Rand
 • KwaZulu-Natal Province

 • Amajuba
 • Ethekwini
 • iLembe
 • Sisonke
 • Ugu
 • Umgungundlovu
 • Umkhanyakude
 • Umzinyathi
 • Uthukela
 • Uthungulu
 • Zululand
 • Limpopo Province

 • Capricorn
 • Mopani
 • Sekhukhune
 • Vhembe
 • Waterberg
 • Mpumalanga Province

 • Ehlanzeni
 • Gert Sibande
 • Nkangala
 • Northern Cape Province

 • Frances Baard
 • Kgalagadi
 • Namakwa
 • Pixley-Ka-Seme
 • Siyanda
 • North West (South African province)|North-West Province

 • Bojanala
 • Bophirima
 • Central
 • Southern
 • Western Cape Province

 • Boland
 • Cape Town
 • Central Karoo
 • Eden
 • Overberg
 • West Coast
 • References

  South African Regional Football Associations Wikipedia


  Similar Topics
  Sandwich (2011 film)
  Yui Okada
  Patrick Smith (journalist)
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L