Tripti Joshi (Editor)

Silviu Berejan

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Occupation  Researcher
Died  November 10, 2007
Religion  Eastern Orthodoxy
Name  Silviu Berejan
Role  Writer

Silviu Berejan httpsuploadwikimediaorgwikipediaro220Sil
Born  July 30, 1927 (1927-07-30) Balabanesti, Criuleni
Employer  Academy of Sciences of Moldova

Political party  Popular Front of Moldova
Education  Moldova State University

Silviu Berejan (30 July 1927 in Bălăbăneşti – 10 November 2007) was a Bessarabian writer from Moldova and member of the Academy of Sciences of Moldova.

Contents

Biography

Silviu Berejan was born on 30 July 1927 in Bălăbăneşti, Criuleni. He graduated from the Moldova State University in 1952.

Awards

 • Premiulu de Stat al Republicii Moldova,
 • Doctor Honoris Causa of Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi,
 • Works

 • Contribuţii la studiul infinitivului moldovenesc (1962);
 • Семантическая эквивалентность лексических единиц (1973);
 • Autor şi redactor a 4 dicţionare, inclusiv Dicţionar explicativ şcolar (1960, 1969, 1976, 1979, 1984, în colaborare); Dicţionar explicativ al limbii moldoveneşti (în 2 vol., 1977; 1985); Dicţionar explicativ uzual al limbii române (1999, coordonator al lucrării) etc.;
 • Autor a 6 manuale: Limba moldovenească literară contemporană. Morfologia (1983, în colaborare); Lingvistica generală (1985, în colaborare); Curs de gramatică istorică a limbii române (1991, în colaborare)
 • Redactor ştiinţific a cca 40 de cărţi de lingvistică; traducător, redactor şi editor al operelor unor somităţi ale lingvisticii ca V. F. Şişmariov (Limbile romanice din sud-estul Europei şi limba naţională a R.S.S.M., 1960); Iorgu Iordan (� оманское языкознание: Историческое развитие, течения, методы. Moscova, 1971, în colaborare); Eugeniu Coşeriu (Structurile lexematice // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, 1992, nr. 5; Lingvistica din perspectiva spaţială şi antropologică: Trei studii / Cu o prefaţă de Silviu Berejan şi un punct de vedere editorial de Stelian Dumistrăcel, 1994); Raymund Piotrowski (Sinergetica şi ocrotirea limbii române în Republica Moldova // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, 1997, nr. 3); *Coordonator al volumului "Limba română este Patria mea. Studii. Comunicări. Documente" (1996).
 • În perioada 1988–2006 semnează cca 100 de articole de publicistică lingvistică privind statutul limbii române din Republica Moldova.
 • References

  Silviu Berejan Wikipedia


  Similar Topics
  Cornman: American Vegetable Hero
  Nick Barat
  Ritsuko Nakayama
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L