Nisha Rathode (Editor)

Shiroh

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
4
/
10
1
Votes
Alchetron
4
1 Ratings
100
90
80
70
60
50
41
30
20
10
Rate This

Rate This

Shiroh wwwgekicinejpimgshirohtopjpg

Shiroh is a rock musical by Hidenori Inoue and Kazuki Nakashima.

Contents

Cast

 • Shiroh - Akinori Nakagawa
 • Matsuda Shiroh Tokisada - Takaya Kamikawa
 • Yamada Juan - Yumiko Takahashi
 • O-Fuku - Kyoko
 • Rio - Chihiro Otsuka
 • O-Kou - Shoko Takada
 • Yagyū Jūbei Mitsuyoshi - Jun Takada
 • Masuda Jinbe - Jun Uemoto
 • Miyake Kurodo - Makoto Kurine
 • Itakura Shigemasa - Keigo Yoshino
 • Zenza - Yohei Izumi
 • Tsuyazakimondo - Narushi Ikeda
 • O-Mitsu - Natsuko Akiyama
 • Matsudaira Nobutsuna - Toru Emori
 • DVD

  Shiroh (DVD) was released on October 5, 2005.

 • Shiroh (2005) 195min + 50min
 • References

  Shiroh Wikipedia
  Shiroh IMDb


  Similar Topics