Siddhesh Joshi (Editor)

Nura Bazdulj Hubijar

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Name  Nura Bazdulj-Hubijar

Role  Novelist
Nura Bazdulj-Hubijar Novo vrijeme Intervju Nura BazduljHubijar Knjige za


Nominations  Astrid Lindgren Memorial Award

puls nura bazdulj hubijar


Nura Bazdulj-Hubijar (born 20 August 1951) is a Bosnian novelist, poet and playwright. Born near Foča, she attended school and medical college in Sarajevo after which she moved to Travnik. In addition to her work in medical microbiology, she has published many novels, poems and plays. She also contributes to children's magazines.

Contents

Nura Bazdulj-Hubijar httpscoversopenlibraryorgaid6455550Mjpg

Vrijeme je za knjigu Nura Bazdulj Hubijar 9


Works

Nura Bazdulj-Hubijar Nura Bazdulj Hubijar Azrawmv YouTube

 • "Ja, slavni Ja", poems for children ("Drugari", Sarajevo, 1988.),
 • "Ruža", novel for young adults ("Veselin Masleša", Sarajevo, 1990)
 • "Ljubav je sihirbaz babo", novel ("Svjetlosti", Sarajevo, 1994.)
 • "Naše međutim je rat", novel ("Bosanska knjiga", Sarajevo, 1995.)
 • "Rosa canina", novel ("Međunarodni centar za mir",Sarajevo, 1996.)
 • "Okrutnost raja", novel (Društvo pisaca BiH, 1997.)
 • "Braća", drama ("Mizanscen", 1998)
 • "Amanet", novel ("Šahinpašić", Sarajevo, 1999.)
 • "Baš mi je žao" 2nd edition ( R&S, Tuzla, 1999.)
 • "Kako sam ribu učio da pliva", novel (OKO, Sarajevo, 2000.)
 • "Šta te muči, Tamaguči", novel ("Sezam", 2000.)
 • "Bizarne storije" ("Svjetlost", Sarajevo, 2001)
 • "Čekajući Tahira" : Ruža II, (Bosanska riječ, Sarajevo, 2002.)
 • "Sablja i pero" (Sejtarija, Sarajevo, 2002.)
 • "Priče o slovima" (Svjetlost, Sarajevo, 2002.)
 • "Duša i cvijet" (Sejtarija, Sarajevo, 2003.)
 • "Noć u brelima", novel (Sejtarija, Sarajevo, 2003.)
 • "Nevjestinski ponor", (Buybook, Sarajevo, 2004.)
 • "Kad je bio juli", (VBZ,2005.)
 • "Više ne čekam Tahira" : Ruža III, (Šahinpašić, 2008.)
 • "Smrt je došla prekasno", (Šahinpašić, 2008.)
 • "Priča o Zlatanu i vili izvorkinji", (Šahinpašić, 2008.)
 • "Doba nevinosti", (Šahinpašić, II izdanje 2008.)
 • "Plavi kombi",(Šahinpašić, 2009.)
 • "I ja njega volim : Plavi kombi II",(Šahinpašić, 2010.)
 • "Sjećanje na plava brda", (TKD Šahinpašić, 2010.) ISBN 978-9958-41-416-9
 • "Spavaj Anđela" (Amanet II) (TKD Šahinpašić, 2011.) ISBN 9789958414435
 • "Noć u brelima", (Šahinpašić, 2012.) ISBN 978-9958-41-458-9
 • "Osluhni zašto plače" (Šahinpašić, 2013.)
 • References

  Nura Bazdulj-Hubijar Wikipedia