Harman Patil (Editor)

Night in Jinling

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit

Night in Jinling (Chinese: 金陵之夜) is an 1985 Chinese film. It was directed by Qian Jiang, the son of Qian Zhuangfei.

Contents

Plot

In 1927, Chiang Kai-shek and the Kuomintang turned against the Communist Party of China and initiated a massacre of the communists. Qian Zhuangfei left his home in Beijing and went to Shanghai. Qian entered the service of Xu Enzeng, a cousin of Chen Lifu. In 1931, Gu Shunzhang, communist security chief, was captured by the Kuomintang and defected, betraying many other communists. Qian manages to warn Zhou Enlai but is himself betrayed by Gu Shunzhang.

Cast

 • Kong Xiangyu as Qian Zhuangfei
 • Zhu Decheng as Gu Shunzhang
 • Wang Tiecheng as Zhou Enlai
 • Sun Feihu as Chiang Kai-shek
 • Liu Jian as Chen Lifu
 • Zhu Mingzi as Zhang Zhenhua, Qian Zhuangfei's wife
 • Ai Junmai as Xu Enzeng
 • Qiu Hewei as Li Kenong
 • Tan Tianxian as Hu Di
 • Wang Biao as Cai Mengjian
 • References

  Night in Jinling Wikipedia