Suvarna Garge (Editor)

List of early Chinese texts

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit

This is an alphabetical list of early Chinese texts before end of the Han dynasty (in Pinyin-transcription):

Contents

B

 • Baihu tong 白虎通, 1 c. CE
 • C

 • Cantongqi
 • Chuci
 • Chunqiu
 • Chunqiu Fanlu
 • Chunqiu Gongyang zhuan
 • Chunqiu Guliang zhuan
 • Chunqiu shiyu
 • D

 • Da Dai Liji
 • Daodejing
 • Daozang Wang Bi ben Laozi
 • Dengxizi
 • Dong guan Han ji
 • Duduan
 • E

 • Erya
 • F

 • Fangyan
 • Fayan
 • Fengsu Tongyi
 • G

 • Gongsun Longzi
 • Guanzi (text)
 • Guoyu
 • H

 • Han Feizi
 • Han shi waizhuan
 • Hàn-jī
 • Hanshu
 • Heguanzi
 • Heshang Gong ben Laozi ji Heshang Gong zhu
 • Huainanzi
 • Huangdi neijing suwen
 • Huangdi sijing
 • J

 • Jiuzhang suanshu
 • Jizhong Zhoushu
 • K

 • Kongzi jiayu 孔子家語
 • L

 • Laozi Daodejing
 • Lienü zhuan
 • Liexian Zhuan
 • Liezi
 • Liji
 • Lingshu Jing
 • Liutao
 • Lunheng
 • Lunyu
 • Lüshi Chunqiu
 • M

 • Maoshi
 • Mengzi
 • Mozi
 • Mu Tianzi Zhuan (Tale of King Mu)
 • N

 • Nanhua zhenjing
 • Nanjing
 • Q

 • Qianfu lun
 • Qian Hanji
 • R

 • Rong Cheng shi 容成氏 (Shanghai Museum corpus)
 • S

 • Shang Jun Shu
 • Shangshu
 • Shangshu dazhuan
 • Shanhaijing
 • Shenjian
 • Shennong Ben Cao Jing
 • Shenzi (Shen Buhai)
 • Shenzi (Shen Dao)
 • Shiji
 • Shijing
 • Shiming
 • Shĭzhòupiān (史籀篇)
 • Shizi
 • Shuihudi Qinmu zhujian (Shuihudi Qin bamboo texts)
 • Shujing
 • Shuowen Jiezi (aka Shuowen)
 • Shuoyuan
 • Sima fa
 • Sunzi bingfa
 • Sun Bin bingfa
 • T

 • Taixuanjing
 • Taiyi Shengshui
 • Tang Yu zhi Dao 唐虞之道 (Guodian)
 • W

 • Wei Liaozi
 • Wenzi
 • Wushi'er bingfang
 • Wuwei Handai yijian
 • Wu Yue chunqiu
 • Wuzi
 • X

 • Xiaojing
 • Xinlun
 • Xinshu
 • Xinxu
 • Xunzi
 • Y

 • Yu Xin
 • Yan danzi zh:燕丹子
 • Yantie lun (Discourses on Salt and Iron)
 • Yanzi chunqiu
 • Yijing
 • Yili
 • Yilin
 • Yinwenzi 尹文子 de:Yin Wen
 • Yizhoushu
 • Yuejue shu
 • Yuliaozi
 • Z

 • Zhanguo ce
 • Zhonglun
 • Zhoubi suanjing
 • Zhouli
 • Zhouyi
 • Zhuangzi
 • Zhushu jinian
 • Zi Gao 子羔 (Shanghai Museum corpus)
 • Zuozhuan
 • References

  List of early Chinese texts Wikipedia


  Similar Topics
  The Wizard of Oz (1939 film)
  George Booth (cartoonist)
  Rabiola
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L