Siddhesh Joshi (Editor)

Kjell Nilsson (footballer)

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Full name  Kjell Nilsson
Years  Team

1957–1958  Malmo FF
Name  Kjell Nilsson
Kjell Nilsson (footballer) Kjell Nilsson Hudl

Kjell nilsson interview mad max 2 the road warrior the humungus


Kjell Nilsson is a Swedish former footballer.

Contents

Kjell nilsson


References

Kjell Nilsson (footballer) Wikipedia