Tripti Joshi (Editor)

Hou Baolin

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Chinese name  侯宝林
Occupation  Xiangsheng actor
Chinese name  侯寶林 (traditional)
Name  Hou Baolin

Chinese name  侯宝林 (simplified)
Role  Comic performer
Pinyin  Hou Baolin (Mandarin)
Ex-spouse  Wang Yalan

Born  November 29, 1917 Tianjin, China (1917-11-29)
Died  February 4, 1993, Beijing, China
Children  Hou Yaohua, Hou Zhen, Hou Yaoru, Hou Yuzhong, Hou Jun
Similar People  Puyi, Wen Yiduo, Zhou Enlai, Qian Xuesen, Wang Guangmei


Hou Baolin (traditional Chinese: 侯寶林; simplified Chinese: 侯宝林; Pinyin: Hóu Bǎolín; November 29, 1917 – February 4, 1993) was a Chinese xiangsheng performer. He was one of his generation's most popular and influential xiangsheng performers and was mentor to many later xiangsheng performers. His apprentices include Ma Ji, Ding Guangquan and Shi Shengjie. He was the father of Hou Yaohua and Hou Yaowen.

Contents


Biography

Hou Baolin was born in Tianjin, China on November 29, 1917. He joined the Peking Opera Troupe at the age of 12, before switching his profession to being a xiangsheng performer, in which he studied under Zhu Kuoquan. After the founding of new China, the social status of folk performers rose considerably. Hou joined the Quyi Art Troupe of the Chinese Broadcasting Recitation and Ballad Troupe and made major contributions to China's xiangsheng art.

Personal

Hou's third wife was Wang Yalan. Hou had two children, Hou Yaohua and Hou Yaowen. Hou died on February 4, 1993, at the age of 76 of stomach cancer. He was buried at Babaoshan Revolutionary Cemetery, in Beijing, China.

References

Hou Baolin Wikipedia


Similar Topics
Puyi
Qian Xuesen
Wang Guangmei
Topics
 
B
i
Link
H2
L