Tripti Joshi (Editor)

Hoàng Xuân Hãn

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Name  Hoang Han

Hoàng Xuân Hãn dantricdncomvtfPRccccccccccccodZImage2011077

Thư Giáo sư Hoàng Xuân Hãn gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Hoàng Xuân Hãn (Đức Thọ, 1908 – Paris, 10 March 1996) was a Vietnamese professor of mathematics, linguist, historian and educationalist. He was Minister of Education in the short-lived 1945 cabinet of historian Trần Trọng Kim and drafted and issued the first Vietnamese education program.

Contents

Like many of the academics in the five-month Trần Trọng Kim government, afterwards Hãn returned to academic studies. He was the first Vietnamese historian to fully study the history of Nôm texts by the 17th Century Jesuits such as Girolamo Maiorica.

Ph ng v n ho ng xu n h n v h i ngh gen ve ng nh di m v chi n tranh nam b cHoàng Xuân Hãn Cu chuyn gio dc 69 nm trc gio s Hong Xun Hn coi

References

Hoàng Xuân Hãn Wikipedia


Similar Topics
Prelude to Fame
Mara Abbott
Yvonne Scannell
Topics
 
B
i
Link
H2
L