Siddhesh Joshi (Editor)

Hoàng Vân (composer)

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Name  Hoang Van

Hoàng Vân (composer) httpsimgnhacvegacdnvnkv0puCNE4oNNfn7YhOpK1

Hoàng Vân (Hanoi 24 July 1930) is a Vietnamese songwriter and composer. He was a recipient of the Hồ Chí Minh Prize in 2000.

Contents

Songs

Hoàng Vân is one of the best famous Vietnamese composers from the '60s and his songs are still very popular until today. Among the most sung we can mention:

Music for cinema

During 20 years he composed music for movies

Hoàng Vân (composer) imgsvietnamnetvnImagesvnn2015070410201507

Con chim vành khuyên

Vĩ tuyến 17 ngày và đêm

Nổi gió

Con chim vành khuyên

Vĩ tuyến 17 ngày và đêm

Em bé Hà Nội

Mối tình đầu...

Ballet

Chị Sứ

Symphonies

Thành đồng tổ quốc (1960) (poème symphonique)

Điện Biên Phủ (symphonie with choral)

Music for theater

Nila

Choral, works for orchestra

Hồi tưởng,

Việt Nam muôn năm

Vượt núi

Tuổi lên mười

Hát dưới cờ búa liềm

Thành phố chúng ta nhà máy chúng ta...

Chamber music

Fugue for piano

Suite for hautboy and piano

Rhapsodie cho violon

Solo for basson "Hành khúc con voi" (elephant marche),

Solo for flute "Vui được mùa"

Hoa thơm bướm lượn

Concerto for piano and orchestra

Epopée

Hà Nội - Huế - Sài Gòn

Bài thơ gửi Thái Nguyên (text Lê Nguyên)

Việt Nam muôn năm

Tôi là người thợ lò

References

Hoàng Vân (composer) Wikipedia


Similar Topics
Battlestar Galactica: Razor
Jon Abrahams
Lee Roy Myers
Topics
 
B
i
Link
H2
L