Siddhesh Joshi (Editor)

Hirohisa Sasaki

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Name  Hirohisa Sasaki

Role  Film director
Hirohisa Sasaki Wikipedia Hirohisa Sasaki YouTube

Born  February 17, 1961 (age 54) (1961-02-17) Hokkaido, Japan
Occupation  Film director, screenwriter
Movies  Gore from Outer Space, Crazy Lips, Gakko no kaidan
Similar People  Hiroshi Abe, Hitomi Miwa, Ren Osugi, Tomomi Kuribayashi, Sadao Abe

[Wikipedia] Hirohisa Sasaki


Hirohisa Sasaki (佐々木浩久, Sasaki Hirohisa) is a Japanese film director and screenwriter.

Contents

Filmography

 • Totoshi: Taagetto 1: Seifuku o Nuida Bijin Hisho (1998)
 • Crazy Lips (2000)
 • Gore from Outer Space (2001)
 • Chi o Sū Uchū: Gaiden: Henshin (2002)
 • Kaidan Shin Mimibukuro: Tokubetsuhen: Kamon (2003)
 • Akuma no Keiji (Deka) Matsuri (2004)
 • Gakkō no Kaidan (2007)
 • References

  Hirohisa Sasaki Wikipedia


  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L