Suvarna Garge

Heroes of Sui and Tang Dynasties 1 and 2

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Genre  Historical
Directed by  Li Hantao
Final episode date  22 January 2013
Number of episodes  120
First shown in  China
Based on  Rulian Jushi Shuotang
First episode date  3 December 2012
Network  Hunan Television
Language  Standard Mandarin
Heroes of Sui and Tang Dynasties 1 & 2 doramax264comwpcontentuploads201401HeroSuiA
Written by  Zhao Ruiyong, Xu Haibin, Du Wenhe, Zhou Su, Wu Guo'en, Zhang Yong, Luo Ye
Starring  Dicky Cheung Winston Chao Liu Xiaoqing Lan Yan Yu Shaoqun Wezei Purba Kou Hsi-Shun Yoki Sun Jang Seo-hee
Opening theme  Dicky Cheung - Shen Qu (literally Divine Comedy)
Similar  Heroes of Sui and Tang Dyn, Heroes in Sui and Tang Dyn, Secret History of Princess, Secret History of Empress, Legend of Chu and Han

Hero sui and tang dynasties 5 5 2014


Heroes of Sui and Tang Dynasties 1 & 2 is a 2012 Chinese historical television series directed by Li Hantao. It was first aired on Hunan Television in China in 2012. The series is based on the events in the reign of Emperor Yang of Sui during the Sui Dynasty and Tang Dynasty. The series stars Dicky Cheung, Winston Chao, Liu Xiaoqing, Yu Shaoqun, Wezei Purba, Kou Hsi-Shun, Yoki Sun, Jang Seo-hee, and Lan Yan. It is followed by the sequel Heroes of Sui and Tang Dynasties 3 & 4.

Contents

Sui Dynasty

 • Kou Hsi-Shun as Emperor Wen of Sui.
 • Joan Chen as Empress Dugu.
 • Tino Bao as Yang Yong.
 • Winston Chao as Emperor Yang of Sui.
 • Wu Di as Yang Xiu.
 • Guo Hui as Yang Liang.
 • Liu Xiaoqing as Empress Xiao.
 • Lan Yan as Consort Chen.
 • Jang Seo-hee as Consort Zhang Lihua.
 • Yoki Sun as Consort Yang.
 • Yang Boxiong as Emperor Gong of Sui.
 • Wei Zongwan as Yuwen Huaji.
 • Edward Zhang as Yuwen Chengdu.
 • Zhang Guoliang as Yuwen Guang.
 • Shan Wei as Hong Fu Nü.
 • Zhang Xu as Li Jing.
 • Yao Jianxiong as Li Gang.
 • Liu Honglin as Han Qinhu.
 • Xu Kun as He Ruobi.
 • Ye Zuxin as Pei Yuanqing.
 • Xu Xiaodong as Wang Shichong.
 • Li Yi as Wang Chuchu.
 • Wang Jinxin as Meng Haigong.
 • Qin Fanxiang as Zhu Can.
 • Lu Yi as Dou Jiande.
 • Han Yanda as Tang Bi.
 • Liu Mingyu as Gao Tansheng.
 • Liu Yue as Du Fuwei.
 • Liu Binglei as Shan Xiongxin.
 • Wu Youxi as Zhang Heng.
 • Pan Haicheng as Yang Yichen.
 • Chen Kuangkuang as Wang Bodang.
 • Zhang Bojun as Yang Lin.
 • Yang Hongwu as Li Mi.
 • Yue Junling as Su Wei.
 • Lei Lei as Chen Shubao.
 • Tang Dynasty

 • Du Zhiguo as Emperor Gaozu of Tang.
 • Kara Hui as Empress Dou.
 • Qiao Zhenyu as Li Jiancheng.
 • Yu Shaoqun as Emperor Taizong of Tang.
 • Liang Jingjing as Empress Zhangsun.
 • Dicky Cheung as Cheng Yaojin.
 • Zhang Rui as Luo Cheng.
 • Candy Tu as Xin Yue'e.
 • Wezei Purba as Qin Shubao.
 • Zhao Shuai as Yuchi Gong.
 • Meng Zhaozhong as Zhangsun Wuji.
 • Zhao Jianzhong as Pei Ji.
 • Chen Jiming as Wei Zheng.
 • Lin Shu as Luo Shixin.
 • Chen Liangping as Li Shiji.
 • Fu Yiming as Liu Wenjing.
 • Zhao Qiusheng as Shi Da'nai.
 • Xu Jun as Fang Xuanling.
 • Zhou Ying as Du Ruhui.
 • Li Yonglin as Li Yuanba.
 • Production

  The series took place in Hengdian World Studios. Filming also took place Hangzhou.

  The series's on a budget of ¥250 million.

  Release

  It was first aired on Hunan Television in China on 3 December 2012.

  References

  Heroes of Sui and Tang Dynasties 1 & 2 Wikipedia


  Similar Topics
  Legend of Chu and Han
  Hilda González de Duhalde
  Admiel Kosman
  Topics