Supriya Ghosh

Government agencies in Iceland

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Government agencies in Iceland

The government agencies in Iceland are state controlled organisations who act independently to carry out the policies of the Icelandic government.

Contents

Agencies

 • Althing Ombudsman (Umboðsmaður Alþingis)
 • Icelandic National Audit Office (Ríkisendurskoðun)
 • Committees

 • Electoral Commission (Landskjörstjórn)
 • Agencies

 • Office of the Attorney General (Ríkislögmaður)
 • Office of the Ombudsman for Children (Umboðsmaður barna)
 • Thingvellir National Park (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum)
 • Agencies

 • Archaeological Heritage Agency of Iceland (Fornleifavernd ríkisins)
 • National Archive of Iceland (Þjóðskjalasafn Íslands)
 • Education

 • Playschools
 • Primary schools
 • Gymnasia
 • Further education institutions
 • Universities in Iceland
 • Music schools
 • Science

 • Scientific research institutions
 • Culture

 • County archives
 • Libraries
 • Municipality associations
 • Museums
 • Agencies

 • Icelandic International Development Agency (Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 • Agencies

 • Central Bank of Iceland (Seðlabanki Íslands)
 • Directorate of Customs (Tollstjóri)
 • Directorate of Internal Revenue (Ríkisskattstjóri)
 • Directorate of Tax Investigations (Skattrannsóknarstjóri ríkisins)
 • Government Construction Contracting Agency (Framkvæmdasýsla ríkisins)
 • Government Real Estate Agency (Fasteignir ríkissjóðs)
 • Icelandic State Financial Investments (Bankasýsla ríkisins)
 • State Alcohol and Tobacco Company of Iceland (Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins)
 • State Financial Management (Fjársýsla ríkisins)
 • State Trading Centre (Ríkiskaup)
 • Statistics Iceland (Hagstofa Íslands)
 • Taxation Reassessment Committee (Yfirskattanefnd)
 • Agencies

 • Central Bureau of Applied Research (Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna)
 • Directorate of Fisheries (Fiskistofa)
 • Financial Supervisory Authority (Fjármálaeftirlit)
 • Freshfish Price Directorate (Verðlagsstofa skiptaverðs)
 • Icelandic Competition Authority (Samkeppniseftirlitið)
 • Icelandic Food and Veterinary Authority (Matvælastofnun)
 • Icelandic Patent Office (Einkaleyfastofan)
 • Icelandic Regional Development Institute (Byggðastofnun)
 • Icelandic Tourist Board (Ferðamálastofa)
 • Innovation Center Iceland (Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 • Marine Research Institute (Hafrannsóknastofnunin)
 • National Energy Authority (Orkustofnun)
 • NSA Ventures (Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins)
 • Government-owned corporations

 • Matis (Matís ohf.)
 • Agencies

 • Bishop's Office (Biskupsstofa)
 • Courts in Iceland
 • National Police of Iceland (Ríkislögreglan)
 • Icelandic Civil Aviation Administration (Flugmálastjórn Íslands)
 • State Directory of Prisons (Fangelsismálastofnun ríkisins)
 • Sýslumenn
 • Government-owned corporations

 • Isavia ohf.
 • Neyðarlínan ohf.
 • Agencies

 • Government Agency for Child Protection (Barnaverndarstofa)
 • Directorate of Health (Embætti landlæknis)
 • Multicultural Centre (Fjölmenningarsetur)
 • Icelandic Radiation Safety Authority (Geislavarnir ríkisins)
 • State Diagnostic and Counselling Centre (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins)
 • Health institutions
 • Dalvík Health Centre (Heilsugæslustöðin Dalvík)
 • Clinics
 • National Hearing and Speech Institute of Iceland (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands)
 • Housing Financing Fund (Íbúðalánasjóður)
 • Centre for Gender Equality (Jafnréttisstofa)
 • National University Hospital of Iceland (Landspítali – háskólasjúkrahús)
 • Medication Payment Committee (Lyfjagreiðslunefnd)
 • Icelandic Medicines Agency (Lyfjastofnun)
 • State Mediator (Ríkissáttasemjari)
 • Akureyri Hospital (Sjúkrahúsið á Akureyri)
 • Icelandic Health Insurance (Sjúkratryggingar Íslands)
 • Social Insurance Administration (Tryggingastofnun ríkisins)
 • Debtors' Ombudsman (Umboðsmaður skuldara)
 • Administration of Occupational Safety and Health (Vinnueftirlit ríkisins)
 • Directorate of Labour (Vinnumálastofnun)
 • National Bioethics Committee (Vísindasiðanefnd)
 • National Institute for the Blind, Visually Impaired and Deafblind (Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga)
 • Nursing homes
 • References

  Government agencies in Iceland Wikipedia


  Similar Topics
  Only When I Laugh (film)
  Torero! (film)
  Mike McMahon (American football)
  Topics