Tripti Joshi (Editor)

Erdal Gezik

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Name  Erdal Gezik

Erdal Gezik Alevi Kurtler Erdal Gezik 9789750511233 Amazoncom Books

Dirok tarih erdal gezik ile agucan baba mansur ocaklari


Erdal Gezik is a contemporary writer on Alevis (Kurdish Alevis in particular) and honor crimes in Turkey.

Contents

Erdal Gezik Erdal Gezik alevi gazetesi

Books

Erdal Gezik wwwalevinetcomwpcontentuploads201609erdal
 • Etnik, politik dinsel sorunlar bağlamında – Alevi Kürtler, 2000, Ankara, Kalan Yayınları.
 • [Alevi Kurds; in perspective of ethnic, political and religious problems]
 • Eer, Identiteit en Moord; een vergelijkende studie tussen Nederland, Duitsland en Turkije, 2003, Utrecht.
 • [Honor, Identity and Crime: a comparative study between the Netherlands, Germany and Turkey]
 • Raa Haqi - Riya Haqi: Dersim Aleviliği İnanç Terimleri Sözlüğü, 2010, Ankara, Kalan Yayınları
 • [The path of True: a dictionary of Dersim Alevism]

  Articles

 • Dersim 38 ve Öncesinde Toplumsal Yaşam – sözlü tarih metodu, 1998, Amsterdam.
 • [Dersim before 1938- Stories of daily life. A local guide for oral history.]
 • Doğu Aleviliğinde Seyitlik ve Yakın Tarihte Geçirdiği Değişimler, in: Yeni Binyılda Dersim (ed. A. Dersimi), Munich, 2000.
 • [The institution of Seyit in east Anatolian Alevism and its transformation in modern times]
 • Unutulmuş bir kral ve taraftarlarının hikayesi; yılanın Dersim maceralarının deneysel bir analizi, 2000, Munzur Dergisi nr 1, p. 4-29.
 • [The story of a forgotten king and his followers; an analysis of serpent beliefs in Dersim region]
 • Munzur ve Düzgün’un sıroluşlarının tarihsel bir analiz, 2000, Munzur Dergisi nr. 4, 15-29.
 • [A historical analysis of the disappearance of the saints Munzur and Düzgün]
 • Alevilik ve Hıristiyanlık: ortak geçmis mi, ortak gelecek mi, 2003, Munzur Dergisi, nr 15, p. 4-27.
 • [Alevism and Christianity: a common past or a common future?]
 • Seref, Kimlik ve Cinayet: Namus Cinayetleri Uzerine Bir Arastirma, Kalan Yayinlari:Ankara, 2003.
 • Aşiret’ten Cumhuriyet’e iki Alevi örneıi: Varto ve Koçgiri, 2005, Kırkbudak (Journal of Anatolian Folk Beliefs), nr 4, p. 27-48.
 • [From Tribe to Republic - two Alevi cases: Varto and Koçgiri]
 • Elke, Qerte Boz ve Gul u Gulistan: Dersim bölgesinde kültür ve dinsel geleneklere bir gece bakışı, 2008, Munzur Dergisi nr. 29, p. 4-26,
 • [Traditional beliefs in Dersim region; from the perspective of the night]
 • Ciralik – Hak, Pir ve Talip adına bir katkı sistemine dair, 2009, Munzur Dergisi nr. 31, p. 4-34.
 • [Ciralik – a material contribution system in the name of God, Pir and Talip]
 • Nesimi Kılagöz ile yaratılış üzerine, 2009, Munzur Dergisi nr. 32, p. 4-34.
 • [An Alevi version of creation by Nesimi Kılagöz]
 • Over de eermoorden en hun tegenstanders, 2002, Rechtshulp (maandblad voor de sociale praktijk), nr 6/7, p. 33-38.
 • [About honor crimes and its opponents]
 • Over Eerwraak, in: Wankele Waarden, 2003, Utrecht, p. 174-181
 • [About honor crimes]

  References

  Erdal Gezik Wikipedia


  Similar Topics
  Storm Rider Clash of the Evils
  Roger D Nelson
  Jane Channell
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L