Tripti Joshi

Erdal Gezik

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  Erdal Gezik

Erdal Gezik Alevi Kurtler Erdal Gezik 9789750511233 Amazoncom Books

Dirok tarih erdal gezik ile agucan baba mansur ocaklari


Erdal Gezik is a contemporary writer on Alevis (Kurdish Alevis in particular) and honor crimes in Turkey.

Contents

Erdal Gezik Erdal Gezik alevi gazetesi

Books

Erdal Gezik wwwalevinetcomwpcontentuploads201609erdal
 • Etnik, politik dinsel sorunlar bağlamında – Alevi Kürtler, 2000, Ankara, Kalan Yayınları.
 • [Alevi Kurds; in perspective of ethnic, political and religious problems]
 • Eer, Identiteit en Moord; een vergelijkende studie tussen Nederland, Duitsland en Turkije, 2003, Utrecht.
 • [Honor, Identity and Crime: a comparative study between the Netherlands, Germany and Turkey]
 • Raa Haqi - Riya Haqi: Dersim Aleviliği İnanç Terimleri Sözlüğü, 2010, Ankara, Kalan Yayınları
 • [The path of True: a dictionary of Dersim Alevism]

  Articles

 • Dersim 38 ve Öncesinde Toplumsal Yaşam – sözlü tarih metodu, 1998, Amsterdam.
 • [Dersim before 1938- Stories of daily life. A local guide for oral history.]
 • Doğu Aleviliğinde Seyitlik ve Yakın Tarihte Geçirdiği Değişimler, in: Yeni Binyılda Dersim (ed. A. Dersimi), Munich, 2000.
 • [The institution of Seyit in east Anatolian Alevism and its transformation in modern times]
 • Unutulmuş bir kral ve taraftarlarının hikayesi; yılanın Dersim maceralarının deneysel bir analizi, 2000, Munzur Dergisi nr 1, p. 4-29.
 • [The story of a forgotten king and his followers; an analysis of serpent beliefs in Dersim region]
 • Munzur ve Düzgün’un sıroluşlarının tarihsel bir analiz, 2000, Munzur Dergisi nr. 4, 15-29.
 • [A historical analysis of the disappearance of the saints Munzur and Düzgün]
 • Alevilik ve Hıristiyanlık: ortak geçmis mi, ortak gelecek mi, 2003, Munzur Dergisi, nr 15, p. 4-27.
 • [Alevism and Christianity: a common past or a common future?]
 • Seref, Kimlik ve Cinayet: Namus Cinayetleri Uzerine Bir Arastirma, Kalan Yayinlari:Ankara, 2003.
 • Aşiret’ten Cumhuriyet’e iki Alevi örneıi: Varto ve Koçgiri, 2005, Kırkbudak (Journal of Anatolian Folk Beliefs), nr 4, p. 27-48.
 • [From Tribe to Republic - two Alevi cases: Varto and Koçgiri]
 • Elke, Qerte Boz ve Gul u Gulistan: Dersim bölgesinde kültür ve dinsel geleneklere bir gece bakışı, 2008, Munzur Dergisi nr. 29, p. 4-26,
 • [Traditional beliefs in Dersim region; from the perspective of the night]
 • Ciralik – Hak, Pir ve Talip adına bir katkı sistemine dair, 2009, Munzur Dergisi nr. 31, p. 4-34.
 • [Ciralik – a material contribution system in the name of God, Pir and Talip]
 • Nesimi Kılagöz ile yaratılış üzerine, 2009, Munzur Dergisi nr. 32, p. 4-34.
 • [An Alevi version of creation by Nesimi Kılagöz]
 • Over de eermoorden en hun tegenstanders, 2002, Rechtshulp (maandblad voor de sociale praktijk), nr 6/7, p. 33-38.
 • [About honor crimes and its opponents]
 • Over Eerwraak, in: Wankele Waarden, 2003, Utrecht, p. 174-181
 • [About honor crimes]

  References

  Erdal Gezik Wikipedia


  Similar Topics
  Humanoids from the Deep
  Mridul Banerjee
  Peter Matshitse
  Topics