Sneha Girap (Editor)

Dhinei of the Maldives

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Name  Dhinei the

Al-Sultan Dhinei Kalaminjaa Siri Fennaadheettha Mahaa Radun (Dhivehi: އައްސުލްޠާން ދިނެއި ކަލަމިންޖާ ސިރީ ފެންނާދީއްތަ މަހާރަދުން) was the Sultan of Maldives from 1193 to 1199. He was the son of Fathahiriya Maavaa Kilege (Dhivehi: ފަތަހިރިޔާ މާވާކިލެގެ). He ruled the country for 7 years until his death in 1199. He was succeeded by his younger brother, Dhihei of Maldives.

References

Dhinei of the Maldives Wikipedia


Similar Topics
Shalini Ente Koottukari
Benjamin Raich
Todd Dagenais
Topics
 
B
i
Link
H2
L