Nisha Rathode (Editor)

Chiu Chuang huan

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Preceded by  Kung Teh-cheng
Name  Chiu Chuang-huan
Succeeded by  Hsu Shui-teh
Role  Politician
Preceded by  Hsu Ching-chung
Party  Kuomintang
Succeeded by  Lin Yang-kang

Chiu Chuang-huan httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu
Premier  Sun Yun-suan Yu Kuo-hwa
Preceded by  Lee Teng-hui Liu Chao-tien (acting)
Education  National Chengchi University, Yeungnam University

Chiu Chuang-huan (Chinese: 邱創煥; pinyin: Qiū Chuànghuàn) is a Taiwanese politician. He was the Vice Premier from 1981 to 1984.

Chiu Chuang-huan Chiu Chuanghuan Wikipedia

Born in Changhua, Chiu is of Hakka ancestry from Raoping, Chaozhou, Guangdong, China.

Chiu Chuang-huan How old is Chiu Chuanghuan Age Birthday Facts

References

Chiu Chuang-huan Wikipedia


Similar Topics
Tony Agana
Jimmy Omonga
Jean Chérasse
Topics
 
B
i
Link
H2
L