Trisha Shetty

Catholic Church in Madagascar

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Catholic Church in Madagascar

The Catholic Church in Madagascar is part of the worldwide Catholic Church, under the spiritual leadership of the Pope in Rome.

About one quarter of the population is Catholic – about four million adherents in total. There are 21 dioceses including five archdioceses. Below is a list of the Dioceses, Archdioceses and the Bishops and Archbishops of each unit.

 • Antananarivo – Odon Marie Arsène Razanakolona
 • Antsirabé – Félix Ramananarivo
 • Miarinarivo – Jean Claude Randrianarisoa
 • Tsiroanomandidy – Gustavo Bombin Espino
 • Antsiranana – Michel Malo
 • Ambanja – Rosario Saro Vella, S.D.B.
 • Mahajanga – Joseph Ignace Randrianasolo
 • Port-Bergé – Armand Toasy
 • Fianarantsoa – Fulgence Rabemahafaly
 • Ambositra – Fidelis Rakotonarivo
 • Farafangana – Benjamin Marc Ramaroson
 • Ihosy – Philippe Ranaivomanana
 • Mananjary – - José Alfredo Caires de Nobrega
 • Toamasina – Desire Tsarahazana
 • Ambatondrazaka – Antoine Scopelliti
 • Fenoarivo Atsinanana – Marcellin Randriamamonjy
 • Moramanga – Gaetano Di Pierro
 • Toliara – Fulgence Rabeony
 • Morombe – Zygmunt Robaszkiewicz
 • Morondava – Marie Fabien Raharilamboniaina
 • Tôlagnaro – Vincent Rakotozafy
 • References

  Catholic Church in Madagascar Wikipedia


  Similar Topics
  Pearl Alcock
  Arafa Nakuaa
  Giles Coren
  Topics