Kalpana Kalpana

Cankuzo

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Country  Burundi
Local time  Wednesday 8:09 AM
Commune  Commune of Cankuzo
Prefecture  Cankuzo Province
Cankuzo

Mpeg cankuzo youtube


Cankuzo is a city located in eastern Burundi. It is the capital city of Cankuzo Province.

Contents

Map of Cankuzo, Burundi

Umukuru w igihugu mu ntara ya cankuzo


References

Cankuzo Wikipedia


Similar Topics
Cankuzo Province
The Return of Maxim
Tom Middlehurst
Topics