Tripti Joshi (Editor)

Bùi Thị Ngà

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Full name  Bui Thi Nga
Weight  74 kg (163 lb)
Number  16
Height  1.87 m (6 ft 2 in)
Position  Middle blocker
Name  Bui Nga
Born  August 15, 1994 (age 21) Ninh Binh Vietnam (1994-08-15)
Current club  Thong tin Lien Viet Post Bank

Ph c ng b i th ng no 16 th ng tin lienvietpostbank


Bùi Thị Ngà (born August 15, 1994) is a member of the Vietnam women's national volleyball team.

Contents

B i th ng d nh ch n th ng trong giai o n chu n b vtv b nh i n cup 2016


Clubs

 • Thông tin Liên Việt Post Bank
 • Individual

 • VTV Cup 2013 Best Blocker
 • VTV Cup 2014 Best Blocker
 • Clubs

  Bùi Thị Ngà Ph cng Bi Th Ng chnh thc phi ln bn m
 • 2013 Asian Club Championship - 5 place with Thông tin Liên Việt Post Bank
 • 2014 Asian Club Championship - 6 place with Thông tin Liên Việt Post Bank
 • Senior Team

  Bùi Thị Ngà Ngc Dim Bi Th Ng nhng nhn t quan trng ca bng chuyn VN
 • 2012 Asian Cup - 4 place
 • 2013 Asian Championship - 6 place
 • 2014 Asian Cup - 8 place
 • 2015 Asian Championship - 5 place
 • Bùi Thị Ngà Thng Tin Lin Vit Postbank t chi cho Bi Th Ng thi u ti

  Bùi Thị Ngà znewsphotodzazdnvnw660Uploadedzatmtz2014
  Bùi Thị Ngà Chuyn cha k v chn di bng chuyn Bi Th Ng
  Bùi Thị Ngà Gp g ngi p Linh Chi v Bi Th Ng ca bng chuyn Vit Nam
  Bùi Thị Ngà Bi Th Ng N tuyn th Quc gia gc Ninh Bnh Tin tc

  References

  Bùi Thị Ngà Wikipedia


  Similar Topics
  Khiladi (film series)
  Joseph Frank Bianco
  Frank Sivero
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L