Sneha Girap

August Ahlqvist

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  August Ahlqvist
Role  Poet

Died  1889, Helsinki, Finland
Education  University of Helsinki
August Ahlqvist httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu

Karl August Engelbrekt Ahlqvist, who wrote as A. Oksanen (1826–1889), was a Finnish poet, scholar of the Finno-Ugric language, author, and literary critic.

August Ahlqvist August Ahlqvist Wikipedia

He was born in Kuopio, on 7 August 1826, the illegitimate child of Baron Johan Mauritz Nordenstam (d. 1882); his mother Maria Augusta Ahlqvist (d. 1886) was a servant. He died on 20 November 1889 in Helsinki, Finland.

As a scholar Ahlqvist contributed to reformation of the Finnish language, and was highly esteemed for his work in the Finnish, Hungarian, Estonian and related languages. His pungent criticism of Aleksis Kivi's Seitsemän veljestä (Seven Brothers) caused the publishers to postpone its issue.

Works

 • Satu, 1847
 • Finland och finnarne före landets underkufvande af svenskarne, 1849
 • Bidrag till finska. Finska språkforskningens historia, 1854
 • Viron nykyisemmästä kirjallisuudesta, 1855
 • Wotisk grammatik jemte språkprof och ordförteckning, 1855
 • Anteckningar i Nordtschudiskan, 1859
 • Muistelmia matkoilta Venäjällä vuosina 1845–58, 1859
 • Läran on verben i mordwinska, 1859
 • Laulu kellosta (Friedrich Schiller), 1859 (kääntäjä)
 • Väkinäinen naiminen (Molière) (kääntäjä)
 • Kavaluus ja rakkaus (Schiller), 1863 (kääntäjä)
 • Säkeniä I-II, 1860, 1868
 • Versuch einer mokscha-mordwinischen gramatik nebst texten und wörterverzeichniss, 1861
 • Suomalainen runousoppi kielelliseltä kannalta, 1863
 • Auszüge aus einer neuen grammatik der finnischen sprache, 1868
 • Suomalainen murteiskirja, 1869
 • Det vestfinska språkets kulturord, 1871
 • Uusi suomalainen lukemisto suomalais-ruotsalaisen sanakirjan kanssa, 1873
 • Suomen kielen rakennus, 1877
 • Täydellinen Kalevalan sanasto, 1878
 • Unter wogulen und ostjaken, 1883
 • Elias Lönnrot, 1884
 • Tutkimuksia Kalevalan tekstissä ja tämän tarkastusta, 1886
 • Kalevalan karjalaisuus, 1887
 • Suomalaisia puhekokeita, 1889
 • Wogulischer Wörterverzeichniss, 1891
 • Wogulische sprachtexte nebst entwurf einer wogulischen grammatik aus dem nacthklasse des verfassers. Hrsg. Von Yrjö Wichman, 1894
 • Oksasen runoja, 1898
 • Kirjeet, 1982
 • References

  August Ahlqvist Wikipedia


  Similar Topics
  Baek Ok dam
  Jeff Groth
  Ray Kay
  Topics