Tripti Joshi (Editor)

Andrzej Chwalba

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Name
  
Andrzej Chwalba


Andrzej Chwalba wwwwydawnictwoliterackieplresources1IMG4928

Books
  
1914-1918: An Anatomy of Global Conflict, Collegium Maius: A History

Profiles

Prof andrzej chwalba w salonie my li od ksi ek zale nych w suwa kach


Andrzej Chwalba (born 1949 in Częstochowa) is a Polish historian. Professor of history at the Jagiellonian University (since 1995), the university's prorector of didactics (1999-2002), head of the Institute of Social and Religious History of Europe in 19th and 20th century, and the deacon and prodeacon of Department of History.

Contents

Andrzej Chwalba chwalba2jpg

Chwalba graduated from the Jagiellonian University in 1972. Later he worked as a teacher in Częstochowa. In 1977 he became a member of the Communist party - Polish United Workers' Party. He gained a Ph.D. from the Jagiellonian University in 1982.

Andrzej Chwalba W oczach innych goscpl

Chwalba is a member of the Polish Historical Society, the Historical Commission of the Polish Academy of Science and several foreign historical societies (Intern. Tagung der Historik, Europ. Community Liaison Committee of Historians, Centre de recherches d'histoire des mouvement sociaux et du syndicalisme), as well as editor in chief of Alternatywy (1985-1989); and Arka (1994-1995). He is a member of the editorial board of Historyka. He is also Chairman of the Organisational Committee of the Congress.

Andrzej Chwalba Historia Kadra Prof dr hab Andrzej Chwalba PWSW w

Works by Andrzej Chwalba centre on social and religious history of Europe in 19th and 20th century. He has published over 120 scientific dissertations, including several books.

Andrzej Chwalba Prof dr hab Andrzej Chwalba Zakad Antropologii Historycznej

Andrzej chwalba czy pisarz musi sobie narzuci re im pracy kurs kreatywnego pisania kmlu


Works

Andrzej Chwalba Andrzej Chwalba Ze emocje w relacjach polskorosyjskich s

 • Socjaliści polscy wobec kultu religijnego (1989)
 • Sacrum i rewolucja (1992)
 • Józef Piłsudski historyk wojskowości (1993)
 • Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-1917 (1995)
 • Czasy "Solidarności". Francuscy związkowcy i NSZZ "S" 1980-90 (1997)
 • Polacy w służbie Moskali (1999)
 • Słownik Historii Polski 1939-1948 (1994,1996) - coauthor
 • Kalendarium Dziejów Polski (1999) (editor)
 • Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918 (2014)

 • Andrzej Chwalba Prof Chwalba Polacy dopiero oswajaj bitw gorlick dziejepl

  Andrzej Chwalba Prof Chwalba nie ma szans na realizacj nowej wersji planu

  Andrzej Chwalba Prof Andrzej Chwalba opowiada o Wielkiej Wojnie Muzeum Okrgowe w

  References

  Andrzej Chwalba Wikipedia