Samiksha Jaiswal (Editor)

1915–16 in Swedish football

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
1915–16 in Swedish football

The 1915-16 season in Swedish football, starting August 1915 and ending July 1916:

Contents

Svenska Mästerskapet 1915

Final

Kamratmästerskapen 1915

Final

Wicanderska Välgörenhetsskölden 1915

Final

National team results

Sweden: Sven Jonsson - Melcher Johansson-Säwensten, Helmer Lundberg - Bruno Lindström, Knut Nilsson, Gustaf Carlson - Rune Bergström, Walfrid Gunnarsson, Iwar Swensson, Helge Ekroth, Gunnar Linder.

Sweden: John Karlsson-Nottorp - Valdus Lund, Henning Svensson - Bertil Nordenskjöld, Götrik Frykman, Ragnar Wicksell - Georg Bengtsson, Caleb Schylander, Iwar Swensson, Erik Hjelm, Carl Karlstrand.

Sweden: John Karlsson-Nottorp - Valdus Lund, Henning Svensson - Sven Friberg, Bruno Lindström, Josef Appelgren - Harry Magnusson, Walfrid Gunnarsson, Iwar Swensson, Louis Groth, Carl Karlstrand.

Sweden: Erik Bergqvist - Theodor Malm, Oscar Gustafsson - Bertil Nordenskjöld, Ragnar Wicksell, Bruno Lindström - Rune Bergström, Walfrid Gunnarsson, Iwar Swensson, Karl Gustafsson, Carl Karlstrand.

References

1915–16 in Swedish football Wikipedia