Rahul Sharma (Editor)

Veľký Lom

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Veľký Lom httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu

Veľký Lom is a village and municipality in the Veľký Krtíš District of the Banská Bystrica Region of southern Slovakia.

Map of 991 03 Ve%C4%BEk%C3%BD Lom, Slovakia

References

Veľký Lom Wikipedia


B
i
Link
H2
L