Supriya Ghosh (Editor)

Vəznəş

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Vəznəş

Vəznəş is a village in the municipality of Siyətük in the Astara Rayon of Azerbaijan.

References

Vəznəş Wikipedia


B
i
Link
H2
L