Patrick Jane (Editor)

harveyasadi

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
همچنین انعطاف پذیر است و برای استفاده بر روی دیوارها و کف در معرض حرکت ایده آل است.


چسب کاشی و سرامیک نوعی چسب ساختمانی است که برای چسباندن کاشی و سرامیک استفاده می شود. معمولا از سیمان پرتلند، ماسه، آب و مواد افزودنی ساخته می شود. با ماله به پشت کاشی زده می شود و سپس کاشی در جای خود قرار می گیرد. استفاده از نوع صحیح چسب کاشی پودری برای نوع خاصی از کاشی در حال نصب بسیار مهم است.

چسب کاشی و سرامیک برای چسباندن کاشی و سرامیک استفاده می شود. از سیمان پرتلند، ماسه، آب و مواد افزودنی ساخته شده است. با ماله به پشت کاشی زده می شود و سپس کاشی در جای خود قرار می گیرد.

چسب کاشی و سرامیک قوی و بادوام است و برای چسباندن کاشی و سرامیک ایده آل است. همچنین ضد آب و مقاوم در برابر حرارت است و برای استفاده در آشپزخانه و حمام ایده آل است.

چسب کاشی و سرامیک در رنگ های متنوعی موجود است تا با کاشی در حال نصب مطابقت داشته باشد. همچنین در فرمول های مختلف برای انواع کاشی موجود است.

چسب کاشی و سرامیک جزء ضروری هر نوع کاشی است. انتخاب نوع چسب مناسب برای نوع خاصی از کاشی در حال نصب بسیار مهم است.