Paliz Gerdo (Editor)

gerd790

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
مزایای کاشت نهال

نهال ها گیاهان جوانی هستند که از یک بذر جوانه زده اند. آنها معمولاً قبل از پیوند در فضای باز در گلخانه یا سایر محیط های محافظت شده رشد می کنند. کاشت نهال گردو پالیز گردو به جای کاشت مستقیم مزایای متعددی دارد.

نهال ها کمتر توسط آفات خورده می شوند.

آفاتی مانند پرندگان، جوندگان و حشرات کمتر از نهال های جوانی که در داخل گلخانه محافظت می شوند، می خورند.

نهال ها کمتر در اثر آب و هوا آسیب می بینند.

نهال های جوان ظریف هستند و به راحتی در اثر باد شدید یا باران شدید آسیب می بینند. با پیوند فروش نهال گردو پالیزگردو می توانید از آسیب طوفان جلوگیری کنید.

مراقبت از نهال آسان تر است.

از آنجایی که نهال ها در یک محیط کنترل شده رشد می کنند، مراقبت از آنها آسان تر از نهال هایی است که مستقیماً در زمین کاشته می شوند. شما می توانید به راحتی میزان آب و کود دریافتی نهال ها را کنترل کنید.

خرید نهال گردو فرنور پالیزگردو ها سریعتر رشد می کنند.

نهال هایی که در گلخانه رشد می کنند معمولاً سریعتر از آنهایی که مستقیماً در زمین کاشته می شوند رشد می کنند. این به دلیل محیط کنترل شده و مراقبت اضافی است که نهال ها دریافت می کنند.

نهال ها کمتر تحت تأثیر بیماری ها قرار می گیرند.

بیماری ها می توانند یک مشکل بزرگ برای گیاهان، به ویژه نهال های جوان باشند. با پرورش قیمت نهال گردو پالیزگردو در گلخانه، می توانید از بیماری هایی که می توانند به گیاهان آسیب بزنند یا از بین بروند، جلوگیری کنید.

به طور کلی، نهال ها مزایای زیادی نسبت به بذر دارند. احتمال کمتری دارد که توسط آفات خورده شوند، در اثر آب و هوا آسیب ببینند یا تحت تأثیر بیماری قرار گیرند. مراقبت از نهال ها نیز آسان تر است و سریعتر از بذر رشد می کند. اگر قصد راه اندازی یک باغ را دارید، به جای بذر، نهال بکارید.