Mahsina Parhan (Editor)

apple790

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
با خرید اپل ایدی، به تعدادی از ویژگی ها و مزایا دسترسی خواهید داشت. برخی از مزایای داشتن Apple ID:

1. شما به خدمات آنلاین اپل دسترسی دارید.

2. می توانید از خرید اپل ایدی معتبر خود برای خرید برنامه ها، موسیقی، فیلم ها و کتاب ها از iTunes Store، App Store و iBooks Store استفاده کنید.

3. می توانید از Apple ID خود برای دسترسی به iCloud، سرویس ذخیره سازی و همگام سازی مبتنی بر ابر اپل استفاده کنید.

4. می توانید از خرید اپل ایدی عمده خود برای ورود به برنامه ها و وب سایت های شخص ثالثی که از سرویس Single Sign-On اپل پشتیبانی می کنند، استفاده کنید.

5. می توانید از Apple ID خود برای فعال سازی و راه اندازی دستگاه های جدید اپل خود استفاده کنید.

6. می توانید از خرید اپل ایدی با ایمیل خود برای مدیریت تنظیمات و تنظیمات برگزیده دستگاه Apple خود استفاده کنید.

7. می توانید از Apple ID خود برای تماس با پشتیبانی اپل استفاده کنید.

8. می توانید از خرید اپل ایدی خود برای به روز ماندن از آخرین اخبار و اطلاعات اپل استفاده کنید.

9. می‌توانید از Apple ID خود برای راه‌اندازی حساب Apple Pay و پرداخت‌های آسان، ایمن و خصوصی استفاده کنید.

10. می توانید از خرید اپل آیدی خود برای مدیریت اشتراک های خود در Apple Music، Apple News+ و سایر سرویس های Apple استفاده کنید.