Nisha Rathode (Editor)

Tree Dzhamal

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
8.2/101 Votes Alchetron
8.2
1 Ratings
100
90
81
70
60
50
40
30
20
10
Rate This

Rate This

Director  Khodzhakuli Narliyev
Country  Soviet Union
8/10 IMDb

Duration  
Language  Russian
Tree Dzhamal movie poster
Release date  July 1981 (1981-07)
Writer  Maya-Gozel Aimedova, Khodzha Kuli Narliyev

Tree Dzhamal (Russian: Дерево Джамал, translit. Derevo Dzhamal) is a 1981 Soviet drama film directed by Khodzhakuli Narliyev. It was entered into the 12th Moscow International Film Festival where Maya-Gozel Aimedova won the award for Best Actress.

Cast

 • Maya-Gozel Aimedova
 • Baba Annanov
 • Nikolay Smorchkov
 • Khommat Mullyk
 • Mukhamed Cherkezov
 • Mered Atakhanov
 • Khudaiberdy Niyazov
 • Khodzha Kuli Narliyev
 • Samira Redzhepova
 • Gulshat Durdyyeva
 • Yelena Zabrovskaya
 • References

  Tree Dzhamal Wikipedia
  Tree Dzhamal IMDb


  Similar Topics
  The Mummy (1999 film)
  Ahmad Abdollahzadeh
  Elizabeth Platz
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L