Puneet Varma (Editor)

Taiwan 1895

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Written by  Yang Xiaoxiong
Presented by  Zhu Tong Du Daning
Original language(s)  Mandarin
Network  China Central Television
Language  Standard Mandarin
Directed by  Han Gang
Country of origin  China
First episode date  6 November 2008
Number of episodes  36
Cast  Pan Hong
Taiwan 1895 httpsuploadwikimediaorgwikipediaenthumb1
Starring  Li Xuejian Chang Rong Liu Dekai Pan Hong Liu Guanxiang Gao Dongping You Li Liu Wenzhi
People also search for  Ren Bishi, 1911 Revolution
Genres  Drama, War film, Historical Fiction

Taiwan 1895 is a Chinese television series based on historical events that took place in Taiwan in the late Qing dynasty, such as the 1884–1885 Sino–French War and the Treaty of Shimonoseki. The series was directed by Han Gang and written by Yang Xiaoxiong. It was first broadcast in mainland China on CCTV in 2008.

Cast

 • Li Xuejian as Li Hongzhang
 • Chang Rong as Liu Yongfu
 • Liu Dekai as Liu Mingchuan
 • Pan Hong as Empress Dowager Cixi
 • Liu Guanxiang as Guangxu Emperor
 • Jing Minghua as Tang Jingsong
 • Tan Tao as Li Jingfang
 • Gao Dongping as Zhang Peilun
 • Zhou Yemang as Weng Tonghe
 • Liu Wenzhi as Zuo Zongtang
 • Ji Qilin as Prince Gong
 • You Li as Sun Yuwen
 • Yao Gang as Ding Ruchang
 • Zhu Ting as Li Ju'ou
 • Li Wenwen as Liu Yingjiao
 • Fang Ye as Wang Dusi
 • Masser as Amédée Courbet
 • References

  Taiwan 1895 Wikipedia


  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L