Tripti Joshi

Shen Yunyun

Country represented  China
Discipline  Acrobatic gymnastics
Name  Shen Yunyun

Shen Yunyun
Born  August 24, 1991 (age 24) (1991-08-24)

Shen Yunyun is a Chinese male acrobatic gymnast. Along with her partner, Wu Wenhui, he finished 5th in the 2014 Acrobatic Gymnastics World Championships.

Shen Yunyun shen yunyun Tumblr

References

Shen Yunyun Wikipedia


B
i
Link
H2
L