Samiksha Jaiswal (Editor)

Qərər

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Qərər

Qərər is a village in the Jabrayil Rayon of Azerbaijan.

References

Qərər Wikipedia


B
i
Link
H2
L