Kalpana Kalpana (Editor)

O Prirozenosti Rostlin

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Language  Czech
Originally published  1820
Genres  Science, Biology
Media type  Print
Country  Bohemia
O Prirozenosti Rostlin httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu

Subject  Botanical classification
Authors  Friedrich von Berchtold, Jan Svatopluk Presl
Similar  Classes Plantarum, Methodus plantarum nova, An Introduction to the Nat, Syllabus der Pflanzenfamilien, Diversity and Classifica

O Prirozenosti Rostlin (On the Nature of Plants) is a Czech botanical text written by Friedrich von Berchtold and Jan Svatopluk Presl, and published in Prague in 1820. A later expanded edition in three volumes was published between 1823 and 1835. The full title of the 1820 work is O přirozenosti Rostlin, obsahugjcj gednánj o žiwobytj rostlin pro sebe a z ohledu giných žiwoků, podlé stawu nyněgss ylo znanj, pýtwu rostlin; názwoslowj audů; hospodářstwj gegich; rozssjřenj po semi a způsob rostlinář zřjditi a zacowati (Praha: Krala Wiljma Endersa 1820) but is generally referred to as O Prirozenosti Rostlin, and the standardised abbreviations is Prir. Rostlin.

The later edition is O přirozenosti rostlin aneb rostlinář, obsahugjcj popsánj a wyobrazenj rostlin podlé řádů přirozených zpořádané pfirozenych, s zewrubným wyznamenánjm wlastnostj, užitečnosti a škodliwosti, obzwlástě wywodin a zlodin, spůsobu wydobýwánj, poslednjch dobroty a porušenosti neygistěgšjho poznánj a skaušenj, též spůsobu užitecných sázenj chowánj a rozmnožwánj. Ustanowený pro lékaře, hogiče, hospodáře, umělce, remeslnjky a wychowatcle (Praha: Jos. Krause 1823- 1835, 3 vols. and is referred to as O Prirozenosti Rostlin aneb rostlinar, and the standardised abbreviations is Prir. Rostlin Aneb. Rostl..

Publication details

  1. O Prirozenosti Rostlin 1820
  2. O Prirozenosti Rostlin aneb rostlinar

References

O Prirozenosti Rostlin Wikipedia