Sneha Girap (Editor)

Mikołaj Stanisław Oborski

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Name  Mikolaj Oborski

Mikołaj Stanisław Oborski (1576–1646) was a Polish jesuit and writer.

Oborski joined the Jesuit Order in 1602 where he ran several Jesuit colleges in Poland and investigated the miracles of Stanislaus Kostka.

Works

  • Aquila grandis Martinus Oborski, Palatinus Podlachiae, Warszawa 1603;
  • Relacja albo krótkie opisanie cudów niektórych błogosławionego Stanisława Kostki, Kraków 1603;
  • Wypis z procesu kanonizacji św. Stanisława Kostki.
  • References

    Mikołaj Stanisław Oborski Wikipedia