Rahul Sharma

Microsphaera hommae

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Kingdom  Fungi
Class  Leotiomycetes
Order  Erysiphales
Scientific name  Microsphaera hommae
Phylum  Ascomycota
Subclass  Leotiomycetidae
Family  Erysiphaceae
Rank  Species

Microsphaera hommae is a plant pathogen.

References

Microsphaera hommae Wikipedia