Suvarna Garge

Maling River Shankun Expressway Bridge

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Design  Cable-stayed
Height  241 m
Longest span  360 m
Locale  Xingyi, Guizhou
Construction end  2011
Longest span  360 m
Province  Guizhou
Maling River Shankun Expressway Bridge
Carries  G78 Shantou–Kunming Expressway
Address  G78 Shankun Expy, Xingyi Shi, Qianxinan Buyizumiaozuzizhizhou, Guizhou Sheng, China
Carry  G78 Shantou–Kunming Expressway
Similar  Liuguanghe Bridge, Baling River Bridge, Luojiao River Bridge, Beipan River Hukun Ex, Jiangjiehe Bridge

Malinghe River Bridge is a 241 metre high cable-stayed bridge near Xingyi, in the Guizhou province of China. As of 2012, it is among the 25 highest bridges in the world. The bridge is located on G78 Shantou–Kunming Expressway and crosses the Maling River Canyon. The Maling River is a tributary of the Nanpan River.

References

Maling River Shankun Expressway Bridge Wikipedia


Similar Topics
Baling River Bridge
Jiangjiehe Bridge
Liuguanghe Bridge
Topics