Sneha Girap

Ludvig Hegner

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  Ludvig Hegner
Role  Composer
Died  November 7, 1923

Ludvig Hegner httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu

Cavatine ludvig hegner


Ludvig Albert Hegner (May 1, 1851 – November 7, 1923) was a Danish composer.

References

Ludvig Hegner Wikipedia