Nisha Rathode (Editor)

Katarzyna Sobieska

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Coat of arms  Janina
Family  Sobieski

Father  Jakub Sobieski
Name  Katarzyna Sobieska
Katarzyna Sobieska

Consort  Wladyslaw Dominik Zaslawski Michal Kazimierz Radziwill
Mother  Zofia Teofillia Danilowicz
Born  7 January 1634 Zloczow (1634-01-07)
Role  Michal Kazimierz Radziwill's wife
Died  September 29, 1694, Warsaw, Poland
Spouse  Michal Kazimierz Radziwill (m. 1658), Wladyslaw Dominik Zaslawski (m. 1650)
Children  Karol Stanislaw Radziwill, Teofila Ludwika Zaslawska, Aleksander Janusz Zaslawski
Parents  Teofila Zofia Sobieska, Jakub Sobieski
Grandchildren  Michal Kazimierz "Rybenko" Radziwill
Similar People  Teofila Zofia Sobieska, Jakub Sobieski, Wladyslaw Dominik Zaslawski, Michal Kazimierz "Rybenko, Hieronim Florian Radziwill

Katarzyna Sobieska (1634–1694) was the sister of King John III Sobieski of Poland and a noble lady. She married Władysław Dominik Zasławski in 1650. She was later married to Michał Kazimierz Radziwiłł on 13 June 1658.

References

Katarzyna Sobieska Wikipedia