Sneha Girap (Editor)

Karolien Grosemans

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Nationality
  
Belgian

Party
  
New Flemish Alliance

Role
  
Belgian Politician


Name
  
Karolien Grosemans

Political party
  
N-VA

Residence
  
Herk-de-Stad, Belgium

Karolien Grosemans Karolien verkozen tot nieuwe OCMWvoorzitter Karolien

Born
  
9 March 1970 (age 45) Herk-de-Stad, Limburg (
1970-03-09
)

Profiles

Karolien Grosemans (born 9 March 1970 in Herk-de-Stad) is a Belgian politician and is affiliated to the N-VA. She was elected as a member of the Belgian Chamber of Representatives in 2010.

Karolien Grosemans httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu

Karolien Grosemans Experts spreken NSAverhaal Grosemans NVA tegen De

Karolien Grosemans mainphpg2viewcoreDownloadItemampg2itemId514880ampg2serialNumber2

Karolien Grosemans Karolien Grosemans Wikipedia

References

Karolien Grosemans Wikipedia