Girish Mahajan (Editor)

Ivona Fialková

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Nationality  Slovak
Sport  Biathlon
Country  Slovakia
Ivona Fialková Ivona Fialkov BiatlonInfosk slovensk portl o svetovom biatlone
Born  22 November 1994 (age 22) (1994-11-22) Brezno

Ibu cup 2016 17 v osrbl ivona fialkov v r chlostn ch pretekoch


Ivona Fialková (born 22 November 1994) is a Slovak biathlete. She was born in Brezno. She has competed in the Biathlon World Cup, and represented Slovakia at the Biathlon World Championships 2016.

Ivona Fialková Ivona Fialkov si svojm karirnym maximom v IBU cupe vyptala
Ivona Fialková Subn biatlon v Seefeld arne napokon bez spechu 1612012


Ivona Fialková Nov Msto ije biatlonom V printe triumfovali Dahlmeierov a Fak
Ivona Fialková BiatlonMSJaK Ivona Fialkov 14 v rchlostnch pretekoch portsk
Ivona Fialková wwwbiatloninfoskimagesslovaciprofilytitulka

References

Ivona Fialková Wikipedia


Topics
 
B
i
Link
H2
L