Trisha Shetty (Editor)

Hilədərə

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Hilədərə

Hilədərə is a village in the municipality of Aşağı Amburdərə in the Lerik Rayon of Azerbaijan.

References

Hilədərə Wikipedia


B
i
Link
H2
L