Puneet Varma

Hampea reynae

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Kingdom  Plantae
Family  Malvaceae
Scientific name  Hampea reynae
Rank  Species
Order  Malvales
Genus  Hampea
Higher classification  Hampea

The Majagua (Hampea reynae) is a species of flowering plant in the Malvaceae family.

It is endemic to El Salvador.

References

Hampea reynae Wikipedia