Tripti Joshi

Gro Hagemann

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  Gro Hagemann

Gro Hagemann wwwhfuionoiakhpersonervitgrogrojpg
Similar People  Even Lange, Knut Kjeldstadli, Anne‑Lise Seip, Edgeir Benum, Claus Krag

Gro Hagemann (born 3 September 1945) is a Norwegian historian.

She was born in Oslo, and took the dr.philos. degree in 1989 with the thesis Lavtlønnsyrker blir til. Kvinnearbeid og kjønnsskiller i søm og telekommunikasjon 1870–1940. She has been a Professor at the University of Oslo since 1992. She is a member of the Norwegian Academy of Science and Letters, and from 1990 to 1993 she chaired the Norwegian Historical Association. She was awarded the Gina Krog Prize in 2009.

Among her most important publications are Skolefolk. Lærernes historie i Norge (1992), Kjønn og industrialisering (1994) and Det moderne gjennombrudd 1870–1905 (1997, volume nine of Aschehougs Norgeshistorie).

References

Gro Hagemann Wikipedia


Similar Topics
Claus Krag
Edgeir Benum
Even Lange
Topics