Neha Patil

Gorna Ribnitsa

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Country  Bulgaria
Municipality  Strumyani Municipality
Province  Blagoevgrad Province
Time zone  EET (UTC+2)
Gorna Ribnitsa wwwguidebulgariacomdataguidebulgariacomg

Gorna Ribnitsa is a village in Strumyani Municipality, in Blagoevgrad Province, in southwestern Bulgaria.

Map of 2836 Gorna Ribnitsa, Bulgaria

References

Gorna Ribnitsa Wikipedia