Samiksha Jaiswal (Editor)

Eulophiinae

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Kingdom  Plantae
Family  Orchidaceae
Subtribe  Eulophiinae Benth.
Order  Asparagales
Subfamily  Epidendroideae
Rank  Tribe
Eulophiinae httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu
Similar  Cymbidieae, Zygopetalinae, Stanhopeinae, Maxillariinae, Orthochilus

Eulophiinae is an orchid subtribe in the tribe Cymbidieae.

References

Eulophiinae Wikipedia


B
i
Link
H2
L